Prostitutie Informatie Centrum op de Wallen

Zuzana - 6/29/2021 1:45:00 PM
Prostitutie Informatie Centrum op de Wallen

Prostitutie Informatie Centrum op de Wallen

Om mensen te informeren over prostitutie richtte Mariska Majoor, een ex-prostituee, in 1994, het Prostitutie Informatie Centrum op. Mariska werkte achter de ramen en vond dat er iets moest veranderen in het Red Light District, waar de PIC is gevestigd.

In 2007 pronkte de PIC met het standbeeld van Belle voor de Oude Kerk op de Wallen aan het Ouderkerskplein. De plaat op het beeld bevat een zeer belangrijke boodschap waarvan we hopen dat iedereen die trouw zal blijven, en het is "Respecteer sekswerkers over de hele wereld".

In 2015 richtte Mariska de Nederlandse vakbond van sekswerkers PROUD op, en natuurlijk was ze voorzitter van de vakbond. De vakbond is gevestigd in de PIC en heeft als doel de rechten van alle sekswerkers in Nederland te verdedigen.

Helaas, nadat Mariska bijna 23 jaar van haar leven had gewijd aan het informeren van mensen over deze prostitutie en het vechten voor haar rechten, kreeg ze de diagnose van een terminale ziekte. In 2016 stopte ze met alle activiteiten die te maken hadden met zowel de PIC als de vakbond.

In 2017 kreeg ze een onderscheiding voor haar bijdrage aan de strijd voor de rechten van sekswerkers en werd ze lid van de Orde van Oranje-Nassau. Dit is een Nederlandse ridderorde die alleen wordt toegekend aan mensen die bijzondere verdiensten voor de samenleving hebben verdiend.

Het Prostitutie Informatie Centrum is nog steeds open en wordt gerund door mensen die verschillende informatie hebben over prostitutie, of in het verleden als sekswerker hebben gewerkt. U kunt de PIC vinden en bezoeken aan de Enge Kerksteeg 3, 1012 GV Amsterdam van woensdag t/m zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur.

Om mensen te informeren over prostitutie richtte Mariska Majoor, een ex-prostituee, in 1994 het Prostitutie Informatie Centrum op. Mariska werkte achter de ramen en vond dat er iets moest veranderen op de Wallen, waar de PIC voor is gemaakt.

DMCA.com Protection Status

Success